Ο ρόλος της Νοηματικής Γλώσσας για την Εκπαίδευση Παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα

Διαβάστε το άρθρο για τον Ρόλο της Νοηματικής από το 3ο Διεθνές Συνέδριο Προώθησης της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας από το παρακάτω αρχείο.   172_1_15

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που διαβάζει τα ανθρώπινα χείλη

Το σύστημα παρακολουθεί βίντεο χωρίς ήχο με έναν άνθρωπο να μιλάει και μπορεί να μαντέψει τι λέει με ακρίβεια 93%, παρακολουθώντας την κίνηση του στόματος του ομιλητή. Οι δοκιμές έδειξαν ότι ενώ το «έξυπνο» σύστημα έχει μέσο ποσοστό λάθους μόνο 6,6% στην ανάγνωση των χειλιών, το ποσοστό λάθους των ανθρώπων είναι πολύ μεγαλύτερο (48%), ενώ … More Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που διαβάζει τα ανθρώπινα χείλη

Η Κοχλιακή Εμφύτευση ως θετικός παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας ζωής ενήλικων ασθενών.An outcomes study of cochlear implants in deaf patients. Audiologic, economic, and quality-of-life changes

  Uniform and systematic improvement in quality of life and psychologic well-being, and a steady increase in mean personal income for the group that underwent implantation, supporting the contention that cochlear implantation is a beneficial surgical procedure for profoundly deaf patients http://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/622706

Επίδραση του ΚΕ στην Ποιότητα Ζωής παιδιών

Πολλοί γονείς, ειδικά στον Ελλαδικό χώρο, βρίσκονται συχνά στην θέση να αποφασίσουν για την λήψη ή μη ενός Κοχλιακού Εμφυτεύματος για το παιδί τους χωρίς την κατάλληλη ενημέρωση. Για την ελληνική γλώσσα είναι αλήθεια, πώς έχουμε λίγες έρευνες, που να δείχνουν εάν υπάρχει και ποια είναι η επίδραση ενός Κοχλιακού Εμφυτεύματος. Αποτέλεσμα; Οι γονείς αναζητούν … More Επίδραση του ΚΕ στην Ποιότητα Ζωής παιδιών

Να γιατί η Γλωσσική Ανάπτυξη στηρίζεται στην Ακουστική Ανατροφοδότηση

Η γλωσσική ανάπτυξη υστερεί για παιδιά με προβλήματα ακοής, αφού οι γλωσσικές τους παραγωγές είναι πολύ λιγότερες χωρίς ακουστική ενίσχυση. Μετά την Κοχλιακή Εμφύτευση όλα αλλάζουν. Οι παραγωγές για την Αμερικανική Γλώσσα, βρίσκονται σε συγκρίσιμο επίπεδο με παιδιά τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης ακουστικής εμπειρίας.. School of Medicine of Indiana University (USA)..showed that infants with profound hearing … More Να γιατί η Γλωσσική Ανάπτυξη στηρίζεται στην Ακουστική Ανατροφοδότηση

Άγνοια ή σκοπιμότητα?

Οι γονείς παιδιών με ΚΕ και ΑΒ ζήτησαν τα παιδιά τους να αναπτύξουν τον λόγο…και ο σχολικός σύμβουλος παρέπεμψε «σε ιστοσελίδες του υπουργείου Παιδείας οι οποίες περιέχουν σχολικά βιβλία γραμμένα στη νοηματική γλώσσα»!!!!Είναι να απορεί κανείς, άγνοια ή σκοπιμότητα?Ως πότε?   Αλεξανδρούπολη: Αν. Τοζακίδης: «Να διαβάζουν βιβλία στη νοηματική γλώσσα μαθητές με βαρηκοϊα» Σε ιστοσελίδες … More Άγνοια ή σκοπιμότητα?

McDonaldization

The fast school system In education, McDonaldization attempts to wipe out any of the messiness or inefficiencies of learning. Instead, it attempts to reduce it to a commodity that can be packaged, marketed and sold. Rather than cultivating a deep, holistic love of learning that touches every aspect of a student’s life, learning is reduced … More McDonaldization

Αντιφάσεις….

Στη πρόσφατη επιμέλεια του βιβλίου των Knoors & Marschark, επιμέλεια στην ελληνική των Λαμπροπούλου και συν., ο/η συγγραφέας αναφέρει στην σελ. 103 «ως συνέπεια της εμφάνισης της έγκαιρης κοχλιακής εμφύτευσης, ορισμένα Κωφά (και κάποια ακούοντα) άτομα φοβούνται ότι οι νοηματικές γλώσσες και οι κουλτούρες των Κωφών θα δεχτούν πιέσεις για άλλη μια φορά, όπως την … More Αντιφάσεις….