Επίδραση του ΚΕ στην Ποιότητα Ζωής παιδιών

Πολλοί γονείς, ειδικά στον Ελλαδικό χώρο, βρίσκονται συχνά στην θέση να αποφασίσουν για την λήψη ή μη ενός Κοχλιακού Εμφυτεύματος για το παιδί τους χωρίς την κατάλληλη ενημέρωση. Για την ελληνική γλώσσα είναι αλήθεια, πώς έχουμε λίγες έρευνες, που να δείχνουν εάν υπάρχει και ποια είναι η επίδραση ενός Κοχλιακού Εμφυτεύματος. Αποτέλεσμα; Οι γονείς αναζητούν … More Επίδραση του ΚΕ στην Ποιότητα Ζωής παιδιών

Να γιατί η Γλωσσική Ανάπτυξη στηρίζεται στην Ακουστική Ανατροφοδότηση

Η γλωσσική ανάπτυξη υστερεί για παιδιά με προβλήματα ακοής, αφού οι γλωσσικές τους παραγωγές είναι πολύ λιγότερες χωρίς ακουστική ενίσχυση. Μετά την Κοχλιακή Εμφύτευση όλα αλλάζουν. Οι παραγωγές για την Αμερικανική Γλώσσα, βρίσκονται σε συγκρίσιμο επίπεδο με παιδιά τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης ακουστικής εμπειρίας.. School of Medicine of Indiana University (USA)..showed that infants with profound hearing … More Να γιατί η Γλωσσική Ανάπτυξη στηρίζεται στην Ακουστική Ανατροφοδότηση

Άγνοια ή σκοπιμότητα?

Οι γονείς παιδιών με ΚΕ και ΑΒ ζήτησαν τα παιδιά τους να αναπτύξουν τον λόγο…και ο σχολικός σύμβουλος παρέπεμψε «σε ιστοσελίδες του υπουργείου Παιδείας οι οποίες περιέχουν σχολικά βιβλία γραμμένα στη νοηματική γλώσσα»!!!!Είναι να απορεί κανείς, άγνοια ή σκοπιμότητα?Ως πότε?   Αλεξανδρούπολη: Αν. Τοζακίδης: «Να διαβάζουν βιβλία στη νοηματική γλώσσα μαθητές με βαρηκοϊα» Σε ιστοσελίδες … More Άγνοια ή σκοπιμότητα?

McDonaldization

The fast school system In education, McDonaldization attempts to wipe out any of the messiness or inefficiencies of learning. Instead, it attempts to reduce it to a commodity that can be packaged, marketed and sold. Rather than cultivating a deep, holistic love of learning that touches every aspect of a student’s life, learning is reduced … More McDonaldization

Αντιφάσεις….

Στη πρόσφατη επιμέλεια του βιβλίου των Knoors & Marschark, επιμέλεια στην ελληνική των Λαμπροπούλου και συν., ο/η συγγραφέας αναφέρει στην σελ. 103 «ως συνέπεια της εμφάνισης της έγκαιρης κοχλιακής εμφύτευσης, ορισμένα Κωφά (και κάποια ακούοντα) άτομα φοβούνται ότι οι νοηματικές γλώσσες και οι κουλτούρες των Κωφών θα δεχτούν πιέσεις για άλλη μια φορά, όπως την … More Αντιφάσεις….

Πιο πολύ διάβασμα, λιγότερο παιχνίδι!Kindergarten Today: Less Play, More Academics

Researchers at the University of Virginia compared the views and experiences of kindergarten teachers in 1998 with those of their counterparts in 2010, and found dramatic differences in what teachers now expect of pupils and how they have structured their classrooms. Generally, teachers now expect children to come in knowing much more, spend more of … More Πιο πολύ διάβασμα, λιγότερο παιχνίδι!Kindergarten Today: Less Play, More Academics

Too much, too soon’: Children should not start school until age six or seven, say education experts!!! Its not the sooner the better…!!!

Πολλοί γονείς ακούν απόψεις ιδιοκτητών νηπιακών ή βρεφονηπιακών σταθμών να διατυπώνουν απόψεις περί πρώιμης εισαγωγής στην σχολική καθημερινότητα ακόμα και πριν τα 3 έτη. Μάλιστα το περιεχόμενο διδασκαλίας παραμένει επικεντρωμένο στην αξιολόγηση και στην κλασσική διδασκαλία προάγοντας τον ανταγωνισμό, την αξιολόγηση και αυξάνοντας την ψυχολογική πίεση σε τόσο πρώιμο στάδιο…Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική….Μια προσέγγιση … More Too much, too soon’: Children should not start school until age six or seven, say education experts!!! Its not the sooner the better…!!!

What is Auditory/Oral Education?

The Auditory/Oral (A/O) approach teaches infants and young children to use hearing and speech to develop spoken language for communication and learning. Children typically attend a pre-school or early elementary program taught by teachers and therapists with A/O and child development training and experience. Signs are not used in the A/O approach; however, natural gestures … More What is Auditory/Oral Education?